หน้าแรก ติดต่อเรา ยินดีต้อนรับค่ะ เข้าระบบ    สมัครสมาชิก    กระดานข่าว    ดาวน์โหลด แจ้งเรื่องร้องเรียน

Main Menu


som_themes.gif ข้อมูลโรงพยาบาล
tree-T.gif ประวัติ
tree-T.gif วิสัยทัศน์
tree-T.gif ผังองค์กร
tree-L.gif ข้อมูลทั่วไป
· ข้อมูลสารสนเทศ รพ.เรณูนคร

icon_members.gif งานคุณภาพ
tree-T.gif HA
tree-T.gif HRD
tree-T.gif บริการข้อมูลมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif KM
tree-T.gif 5 ส
tree-T.gif ระเบียบปฏิบัติ
tree-T.gif QA
tree-T.gif วาระประชุม+บันทึกการประชุม
tree-T.gif IC
tree-T.gif ส่งงาน HA (CQI 12 กิจกรรม)
tree-T.gif ็Happy Public ปี 62(ผู้ตอบระดับหัวหน้างานขึ้นไป)มีข้อมูลใหม่ !
tree-L.gif happinometer (ตอบทุกคน)มีข้อมูลใหม่ !
· คลังความรู้มีข้อมูลใหม่ !

icon_home.gif กลุ่มงาน
tree-T.gif กลุ่มบริการทางการแพทย์
tree-T.gif กลุ่มการพยาบาล 2
tree-T.gif กลุ่มงานบริหาร 6
tree-T.gif กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 5
tree-T.gif กลุ่มงานสนับสนุน 8
tree-T.gif กลุ่มงานเภสัชกรรม 7
tree-T.gif กลุ่มงานเทคนิคบริการ 3
tree-T.gif กลุ่มงานเวชปกฺบัติ 4
tree-T.gif งานทันตกรรม 10
tree-T.gif งานแพทย์แผนไทย 13
tree-T.gif งานเรียกเก็บ 9
tree-L.gif งานสารสนเทศ 15

icon_poll.gif Link ภายนอก
tree-T.gif รายงาน18 รายงาน 12
tree-T.gif ข้อมูล E-CLAIM
tree-T.gif ข้อมูล op_claim
tree-T.gif เว็บโรงบาลตัวใหม่ DEMO
tree-T.gif ตรวจสอบจ่ายตรง
tree-T.gif สสจ.นครพนม
tree-T.gif ระบบงานสารบรรณ
tree-T.gif คลัง DM/HT
tree-T.gif ระบบฐานข้อมูลคนพิการ
tree-T.gif eletterเขต8
tree-T.gif ระบบคัดกรองสุขภาพเด็กแรกเกิด
tree-T.gif Long Term Care
tree-T.gif CocKpit NKP
tree-T.gif แหล่งความรู้เกี่ยวกับHA
tree-T.gif ตรวจสอบ 43 แฟ้มรายวัน
tree-T.gif รายงานฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ
tree-T.gif ติดตามเงินจัดสรรกองทุนมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif ติดตาม Planfin61
tree-T.gif รายงานผลแล็บ ออนไลน์มีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif ข้อมูลคำสั่ง HA
tree-T.gif ติดตามส่งข้อมูลเขต
tree-T.gif HDC กระทรวงมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif รายงานบริษัทกลางมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif บันทึกข้อมูลการตาย(ท.ร.4/1)
tree-T.gif ติดตามplanfin62มีข้อมูลใหม่ !
tree-L.gif คู่มือบริหารกองทุน ปี62มีข้อมูลใหม่ !
· คู่มือการขอรับค่าใช้จ่ายปี62
· ระบบบันทึกข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์

som_downloads.gif ระบบงานที่สำคัญ
tree-T.gif การจัดการความรู้
tree-T.gif รายงานความเสี่ยง
tree-T.gif ลงผลงาน P4P หน่วยงาน
tree-T.gif งานพัฒนาคุณภาพ
tree-T.gif ระบบบริหารจัดการโครงการ63
tree-T.gif ระบบบริหารจัดการโครงการ62
tree-T.gif ระบบรายงานผู้ป่วยนอก
tree-T.gif ระบบรายงานผยู้ป่วยใน

ขณะนี้มี 76 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
Bookmark


RSS Feed หน้าแรก : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน
 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน ฮิต30 ส.ค. 2562
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้... ฮิต26 ส.ค. 2562
 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั... ฮิต13 ส.ค. 2562
 เอกสารประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน... ฮิต28 ก.ค. 2562
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ข่าวประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วย... มาใหม่ ฮิต12 มิ.ย. 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประวดราคาซื้อด้วยว... ฮิต07 มิ.ย. 2562
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (... มาใหม่ ฮิต17 เม.ย. 2562
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล... มาใหม่ ฮิต06 มี.ค. 2562
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ประชาสัมพันธ์งานคุณภาพ
มตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานในสถานที่ผลิตยาสมุนไพร
 มตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานในสถานที่ผลิตย... ฮิต30 มิ.ย. 2560
 ผลงานวิชาการและอื่นๆที่ได้รับรางวัล ปี 2... ฮิต10 ต.ค. 2557
 มหกรรมวิชาการ ฮิต05 ก.ค. 2555
 ผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลปี 2555 ฮิต05 ก.ค. 2555
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ติดตามผลงานการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ฮิต27 ธ.ค. 2555
RSS Feed หน้าแรก : แผนปฏิบัติการและควบคุมภายใน
ขออนุมัติจัดทำคู่มือปฎิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลเรณูนคร
 ขออนุมัติจัดทำคู่มือปฎิบัติงานการรับเรื่... มาใหม่ ฮิต21 มี.ค. 2562
 ขออนุญาตนำแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทั... ฮิต25 มี.ค. 2561
 คู่มือปฎิบัติงาน เรื่องการ้องเรียนการจัดซ... ฮิต25 มี.ค. 2561
 ส่งแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต... ฮิต25 มี.ค. 2561
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน มาใหม่ ฮิต21 มี.ค. 2562
 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาใหม่ ฮิต21 มี.ค. 2562
 แนวทางปฎิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุ... มาใหม่ ฮิต21 มี.ค. 2562
 สรุปผลและการวิเคราะห์การจัดชื้อจัดจ้างปี... ฮิต26 มิ.ย. 2561
อ่านทั้งหมด
 
ข่าวทุกหมวด

นายแพทย์ไพศาล พลโลก
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเรณูนคร

 • บริการทางการแพทย์ (777)
 • การพยาบาล (2603)
 • เทคนิคบริการ (257)
 • เวชปฏิบัติครอบครัว (17)
 • ยุทธศาสตร์ฯ (360)
 • บริหาร (432)
 • เภสัชกรรมฯ (320)
 • บริการปฐมภูมิ (588)
 • งานเรียกเก็บ (223)
 • งานทันตกรรม (17)
 • งานคุณภาพ (258)
 • งานความเสี่ยง (369)
 • แพทย์แผนไทย (301)
 • เครื่องมือ (437)
 • 1/IC (1671)
 • เกณฑ์คงค้าง (7)
 • IM (343)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้


 • พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  พอใจน้อย  ผลสำรวจ | แบบสำรวจอื่นๆ

  ชื่อเรียก

  รหัสผ่าน

  ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

  โรงพยาบาลเรณูนคร 91 หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

  โทร 042-579235 แฟกส์ 042-579971

  E-mail ผู้ดูแลระบบ renuhospital01@hotmail.com


  UP