ระบบข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลเรณูนคร
2. ข้อมูล 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก