ระบบข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลเรณูนคร
4. ข้อมูล 10 อันดับสาเหตุการตายผู้ป่วยใน