ระบบข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลเรณูนคร
3. ข้อมุล 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน