ระบบข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลเรณูนคร

  อัตราการครองเตียง : โรงพยาบาลเรณูนคร

  ข้อมูลช่วงวันที่ 01/10/2565 - 21/09/2566