_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ข่าวโดย : นิเทศก์ บัวสาย
อ่าน 124 ครั้ง
วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:19:57:PM