_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  • ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้

  • ข่าวโดย : นิเทศก์ บัวสาย
    อ่าน 117 ครั้ง
    วันที่ 20 มีนาคม 2563
    วันที่พิมพ์ :
    เวลา : 23:42:10:PM