_PRINT 
logo.gif

ข่าว : EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB25

ข่าวโดย : นิเทศก์ บัวสาย
อ่าน 74 ครั้ง
วันที่ 16 มีนาคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:40:26:AM