_PRINT 
logo.gif

ข่าว : แผนปฏิบัติงานการจัดชื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561(งบประมาณระดับหน่วยบริหารร้อยละ70และระดับจังหวัดร้อยละ20)
แผนปฏิบัติงานการจัดชื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561(งบประมาณระดับหน่วยบริหารร้อยละ70และระดับจังหวัดร้อยละ20)

ข่าวโดย : นิเทศก์ บัวสาย
อ่าน 413 ครั้ง
วันที่ 09 ตุลาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:37:11:AM