_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ ปี ๒๕๖๐
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ
ประกาศโรงพยาบาลเรณูนคร ว่าด้วยเรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ โรงพยาบาลเรณูนคร ๒๕๖๐ คำสั่งโรงพยาบาลเรณูนคร ที่ ๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม/หน่วยงานคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้

ข่าวโดย : นายนิเทศก์ บัวสาย
อ่าน 301 ครั้ง
วันที่ 26 มกราคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 15:44:10:PM