_PRINT 
logo.gif

ข่าว : รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยโรงพยาบาลเรณูนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขัาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง ๑. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ๒. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา ๓. ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน ๑ อัตรา

ข่าวโดย : นิเทศกื บัวสาย
อ่าน 619 ครั้ง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:05:20:PM